១.ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា

២.ឯកឧត្តម ម៉ៅ អាយុទ្ធ

៣.ឯកឧត្តម ថាច់ ផែន

៤.ឯកឧត្តម នូវ សុវត្ថិរ៉ូ

៥.ឯកឧត្តម ហោ សុភាព

៦.ឯកឧត្តម ជា ច័ន្ទបរិបូរណ៍

៧.លោកជំទាវ ច័ន្ទ ធី

៨.ឯកឧត្តម កឹម គុណវឌ្ឍន៍

៩.ឯកឧត្តម ជុំ កុសល

១០.ឯកឧត្តម តន់ យ៉ាន

១១.ឯកឧត្តម ប៊ុត បូវុត

១២.ឯកឧត្តម ទន់ សារ៉ាត

១៣. ឯកឧត្តម ហ៊ុយ សារ៉ាវុធ

១៤. លោកជំទាវ សន ម៉ារ៉ាដា

១៥. ឯកឧត្តម ហួត ឃាងវេង

១៦. ឯកឧត្តម ឈុំ សុជាតិ

១៧. លោកជំទាវ ឆៃ ច័ន្ទរិទ្ធីសូលីដា

១៨. ឯកឧត្តម សរ មុយលី

១៩. ឯកឧត្តម ហ៊ីវ ជននាថ

២០. ឯកឧត្តម ស៊ូនី វង្សវិសិដ្ឋ

២១. ឯកឧត្តម តូច សារ៉េត

២២. ឯកឧត្តម អ៊ុក សំរេច

២៣. ឯកឧត្តម មុន រ៉ាម៉ាឌី

២៤. ឯកឧត្តម សុខ ប្រសិទ្ធិ


​​

១.ឯកឧត្តម ថាច់ កេត

២.ឯកឧត្តម កែវ សុធា

៣.ឯកឧត្តម សាន សំបូរី

៤.ឯកឧត្តម ម៉ែន សាម៉ន

៥.លោកជំទាវ នង បឿន

៦.ឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ

៧.ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសេង

៨.ឯកឧត្តម អ៊ិន ឆាយ

៩.ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុំ យូរ៉ាន់

១០.ឯកឧត្តម សំ សុខុម

១១.ឯកឧត្តម សំបូរ វណ្ណារិទ្ធ

១២. ឯកឧត្តម គាម ម៉ារិទ្ធីយ៉ា

១៣. ឯកឧត្តម កែវ ថាវី

១៤. លោកជំទាវ លឹម មុំ

១៥. លោកជំទាវ ដួង រ៉ានី

១៦. ឯកឧត្តម តី ម៉ាលី

១៧. ឯកឧត្តម កៅ អ៊ឹមរ៉ន

១៨. ឯកឧត្តម ឡុង សេង

១៩. ឯកឧត្តម ហាស់ សំអាត

២០. ឯកឧត្តម លាង ប៊ុនរិទ្ធ

២១.ឯកឧត្តម ពេញ យ៉ាត

២២.លោកជំទាវ សរ គឹមលី

២៣. ឯកឧត្តម នុត ឈឿង

២៤. ឯកឧត្តម ហ៊ឺម សុទិត្យា

២៥. ឯកឧត្តម រស់ ថាន់សន

២៦.ឯកឧត្តម ងឿន ច័ន្ទលីនប៉ូឡែន

២៧.លោកជំទាវ ជា ស៊ុនដាណែត

២៨.ឯកឧត្តម ឃួន វិចិត្រ

២៩.ឯកឧត្តម ឈាន លាង

៣០.ឯកឧត្តម សុខ ចាន់ភក្តី

៣១.ឯកឧត្តម សាម៉ន បណ្ឌិត

៣២.ឯកឧត្តម ចាន់ សុភាព

៣៣.ឯកឧត្តម ង៉ូវ ប៊ុនរិទ្ធ

៣៤.ឯកឧត្តម នុត បូផាន់

៣៥.ឯកឧត្តម ឆាយ សុផល


ឯកឧត្តម ឈុំ សុជាតិ នាយក​ខុទ្ទកា​ល័យ​។ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ​។

អគ្គនាយករង៖

១.ឯកឧត្តម កង សារ៉ាត

៥.ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុភ័ក្រ

៩.ឯកឧត្តម ងួន សុវណ្ណារិទ្ធ

២.ឯកឧត្តម អ៊ុំ ឬទ្ធី

៦.ឯកឧត្តម ខឹម បូរ៉ាណា

១០.លោក សួន ប្រសិទ្ធ

៣.ឯកឧត្តម សុខ សាវ៉េត

៧.លោកជំទាវ ប៊ុតផន សុផាណាវី

១១.លោក ពៅ វិចិត្រ

៤.ឯកឧត្តម សោភ័ណ សុផានិត

៨.ឯកឧត្តម ហាស់ សុភក្រ្ត័

១២.លោក ហេង សុជាតិវិសាល

១៣. លោក ឡុង សុខា

១៤. លោក អ៊ុស វិសាល

១៥. លោកស្រី លឹម រចនាលិកា

១៦. លោក ឡេង យ៉ុងឌី

១៧. លោកប៊ុត ផន សោភារម្យ

១៨. លោក ប្រ័ក សុខានី

១៩. លោកទុយ សុខចេង

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាលទូទៅ មាន ឯកឧត្តម អ៊ុន សម័យ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បុគ្គលិក មាន ឯកឧត្តម កង សុវណ្ណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន ផែនការគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ មាន ឯកឧត្តម លន់ ហួរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ - ទ្រព្យរដ្ឋ​ ។មាន លោកជំទាវ សែម វុទ្ធី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ មាន លោក ច័ន្ទ វិវឌ្ឍន៍ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍ ។

អគ្គនាយករង៖

១.ឯកឧត្តម វណ្ណថា វណ្ណរ័ត្ន

២.ឯកឧត្តម ជួន ចាន់ភារុណ

៣.ឯកឧត្តម អ៊ុក កំពូល

៤.ឯកឧត្តម សូ សុត្ថា

៥.លោកជំទាវ ទឹម សូលីណា

៦.លោកជំទាវ នង រ័ត្នថា

៧.ឯកឧត្តម ឃឹម រត្ន័

៨.ឯកឧត្តម ហេង សង្ហា

៩.ឯកឧត្តម ពៅ ពិសិដ្ឋ

១០.លោកស្រី អ៊ុំ វណ្ណៈ

១១.ឯកឧត្តម ប៉ែត រស្មី

១២.ឯកឧត្តម គិន វិបុល

១៣.លោក ប៊ុតផន សុភក្រ្តា

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ មណ្ឌលព័ត៌មាន មាន ឯកឧត្តម យ៉ែម ណយ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន សោតទស្សន៍ មានឯកឧត្តម សាន ពុទ្ធារី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ និតិកម្ម មាន ឯកឧត្តម ជា កែវចិន្តា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ មាន លោក ឈន វិបុល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ រោងពុម្ព មាន ឯកឧត្តម ឌៀប បញ្ញាវ័ន្ត ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។លោកជំទាវ សុខមុំ និមល អគ្គនាយិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា។

អគ្គនាយករង៖

១. ឯកឧត្តម សាត សុផល

២. ឯកឧត្តម រឿង ថារ័ត្ន

៣. ឯកឧត្តម កែវ ច័ន្ទតារ៉ា

៤. ឯកឧត្តម សោម ឬទ្ធី

៥. លោក អ៊ុក សុន្ទរ៉ូ

៦. កញ្ញា សូ សុផារី

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៧ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ បណ្តាល័យ ឯកសារ មាន ឯកឧត្តម អ៊ុំ ឆៃរី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានក្នុង និង ក្រៅប្រទេស មាន លោក អ៊ុន រិទ្ធី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានផ្សាយទៅបរទេស មាន លោក ខាន់ សុភីរម្យ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន កាសែតកម្ពុជា មាន លោក ស្វាយ សោភិន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ទស្សនាវដ្តី មាន លោក យូរ សំបូរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ រូបថត មាន លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេស - បោះពុម្ពផ្សាយ មាន លោក ថេង ឆៃគា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។ឯកឧត្តម ឃឹម វុទ្ធី អគ្គនាយក នៃអគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា។

អគ្គនាយករង៖

១. ឯកឧត្តម ប៉ាង ណាត

២. ឯកឧត្តម ឈីម ផល

៣. ឯកឧត្តម ស៊ី ច័ន្ទដារា

៤. លោកជំទាវ នង ធួក

៥.លោកជំទាវ កុច មារតី

៦.ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ប៊ុនថា

៧. លោកជំទាវ សាន់ ណារ៉ាឡងឌី

១២. លោក សារីម ប៊ុណ្ណាមី

៩. លោក ជ័យ សោភា

១០. លោក នូ សុវណ្ណា

១១. លោកស្រី ជៀម ស៊ីណាន់

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៤ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានទូរទស្សន៍ក្នុង - ក្រៅប្រទេស មាន លោក ជុំ វ៉ុន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ផ្សាយទៅបរទេស លោក ជា សុខេន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ផលិតកម្មវិធី លោក កែ សុជាតិ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេស មាន លោក អ៊ឹម ងួន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។លោកជំទាវ ឈឹម ពៅសុកាន់ឌី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា។

អគ្គនាយករង៖

១. ឯកឧត្តម ជ្រឹម ឆេងលឹម

២. ឯកឧត្តម តូច ណារ័ត្ន

៣. ឯកឧត្តម សោម សុផល

៤. លោក ហេង សុមុនី

៥. លោក លី ចន្ថា

៦.កញ្ញា យ៉ាន កល្យាណី

៧. លោកស្រី សំអាង គុទារិយា

៨. លោក ទូច លាង

៩. លោក ឈួ តារា

១០.លោកជំទាវ សុខ ខៀវ គឹមហ៊ន

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៤ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យុក្នុង និង ក្រៅប្រទេស មាន លោក ហោ​ សេងគ្រី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យុផ្សាយទៅបរទេស មាន លោក ចាន់ ភារ៉ា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ផលិតកម្មវិទីវិទ្យុ មាន លោក អេង កេងឈុន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេសវិទ្យុ មាន លោក ឆុន វាសនា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- មន្ទីរវិទ្យុជាតិកម្ពុជា លោក​ ជ័យ ពិសិដ្ឋ ជា ប្រធាន នាយកដ្ឋាន​ ។

- ស្ថាននីយ៍វិទ្យុFMជាតិ96MHz ឯកឧត្តម តូច ណារ័ត្ន ជា អគ្គនាយករង​ ។លោក អ៊ឹម នរិន្ទរិទ្ធ ជា អធិការ នៃ អធិការដ្ឋានក្រសួងព័ត៌មាន។លោក មាស គឹមសួន ប្រធាន មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹត្យការវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោក ឆុន រាសី ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងលោក ខាត់ សុគន្ធឌីណា ប្រធាន មន្ទីរ
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514