ឯកឧត្តម ឈុំ សុជាតិ នាយក​ខុទ្ទកា​ល័យ​ រួមទាំងនាយករង​ខុទ្ទកា​ល័យ​។ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ​។

អគ្គនាយករង៖

១.លោក សុខ សាវ៉េត

៤.លោក វណ្ណថា វណ្ណរ័ត្ន

៨.លោក ហាស់ សុភក្រ្ត័

២.លោក រ័ត្ន សុភ័ក្រ

៥.លោក កង សារ៉ាត

៩. លោក ខឹម បូរ៉ាណា

៣.លោក ឡុង សុខា

៦.លោក ទុយ សុខចេង

១០.លោក ងឿន ច័ន្ទលីនប៉ូឡែន

៧.លោក ពេជ្រ ភក្តី

១១.លោក ពៅ វិចិត្រ

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ រដ្ឋបាលទូទៅ មាន លោក ពេញ យ៉ាត ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បុគ្គលិក មាន លោក កង សុវណ្ណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន ផែនការគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ មាន លោក លន់ ហួរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ គ្រប់គ្រងសម្ភារៈ - ទ្រព្យរដ្ឋ​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ មាន លោក នាវនៅ បញ្ញាពិសិដ្ឋ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។ឯកឧត្តម ផុស សុវណ្ណ ជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍ ។

អគ្គនាយករង៖

១.លោក នុត បូផាន់

៦.លោក ប៉ែត រស្មី

១១.លោក វ៉ាន់ ប៊ុនថា

២.លោក តី ម៉ាលី

៧.លោកស្រី អ៊ុំ​ វណ្ណៈ

១២.លោក ហេង ចំរើន

៣.លោក អ៊ុក កំពូល

៨.លោក ប៊ុត ផនសុផាណាវី

១៣.លោក ហេង សង្ហា

៤.លោក ជួន ចាន់ភារុណ

៩.លោកស្រី នង រ័ត្នថា

១៤.លោក សូ សុត្ថា

៥.លោក ងួន សុវណ្ណារិទ្ធ

១០.លោកស្រី ទឹម សូលីណា

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៍ ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៥ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ មណ្ឌលព័ត៌មាន

- នាយក​ដ្ឋាន​ រោងពុម្ព មាន លោក គិន វិបុល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន សោតទស្សន៍ មាន លោក យ៉ែម ណយ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ មាន លោក ឈន វិបុល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ និងមានអនុប្រធានចំនួន ០៥ រូប។ ( មើលរចនាសម្ព័ន្ធ )

- នាយក​ដ្ឋាន​ និតិកម្ម មាន លោក ជា កែវចិន្តា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។លោកជំទាវ សុខ មុំនិមល អគ្គនាយិកា នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា។

អគ្គនាយករង៖

១. លោក ពៅ គឹមច័ន្ទរ័ត្ន

៣. លោកស្រី សូ សុផាវី

៥. លោក កែវ ច័ន្ទតារ៉ា

២. លោក អ៊ុក សុន្ទរ៉ូ

៤. លោក សាត សុផល

៦. លោក រឿង ថារ័ត្ន

៧. លោក ឃួន កូវីសុខា

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៧ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានក្នុង - ក្រៅប្រទេស មាន លោក ជ័យ ភូមិពល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានផ្សាយទៅបរទេស មាន លោក ខាន់ សុភារម្យ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន កាសែតកម្ពុជា មាន លោក ស្វាយ សោភិន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ទស្សនាវដ្តី មាន លោក យូរ សំបូរ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ រូបថត មាន លោក ហ៊ុន យុទ្ធគុណ ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ឯកសារបណ្តាល័យ មាន លោក អ៊ុំ ឆែវី ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេស - បោះពុម្ពផ្សាយ មាន លោក ថេង ឆៃគា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។ឯកឧត្តម ឃឹម វុទ្ធី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា។

អគ្គនាយករង៖

១. លោក សន ម៉ារ៉ាដា

៤. លោកស្រី ជៀម ស៊ីណាន់

៧. លោក សារឹម ប៊ុណ្ណាមី

២. លោក ជ័យ សោភា

៥.លោកស្រី នង ធួក

៣. លោក នូ សុវណ្ណា

៦. លោក កុច មារតី

អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​ ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ​មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៤ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានទូរទស្សន៍ក្នុង - ក្រៅប្រទេស មាន លោក ជុំ វ៉ុន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានទូរទស្សន៍ផ្សាយទៅបរទេស លោក ជា សុខេន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ លោក សំបូរ នរ័ក្ស ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេសទូរទស្សន៍ឯកឧត្តម ទន់ សារ៉ាត អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា។

អគ្គ​នាយក​រង ៖

១. លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

២. លោក លី ចន្ថា

៣.លោកស្រី យ៉ាន កល្យាណី

៤. លោកស្រី ឈឹម ពៅសុកាន់ឌី

៥. លោក ទូច លាង


អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា មាន​នាយក​ដ្ឋានចំណុះចំនួន៤ ៖

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យុក្នុង - ក្រៅប្រទេស មាន លោក ជៀង យ៉ារ៉េត ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ព័ត៌មានវិទ្យុផ្សាយទៅបរទេស មាន លោក ចាន់ ភារ៉ា ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ ផលិតកម្មវិទីវិទ្យុ មាន លោក អេង កេងឈុន ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។

- នាយក​ដ្ឋាន​ បច្ចេកទេសវិទ្យុ មាន លោក សោម សុផល ជា ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ ។លោក អ៊ឹម នរិន្ទរិទ្ធ ជា អធិការ នៃ អធិការដ្ឋានក្រសួងព័ត៌មាន ( មើលរចនាសម្ព័ន្ធ )លោក មាស គឹមសួន ប្រធាន មណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹត្យការវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោក ឆុន រាសី ប្រធាន នាយក​ដ្ឋាន​ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514