កម្រង ព្រះរាជក្រិត្យ


ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ សាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំ....

ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ សាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំ....។

ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការតែងតាំងប្រធាន និង អនុប្រធាន នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការតែងតាំងប្រធាន និង អនុប្រធាន នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង...

ព្រះរាជក្រិត្យ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរដើម្បីពិនិត្យលក្ខណវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង...

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំង មន្ត្រីរាជការ ចំនួន០៣រូបជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការតែងតាំង មន្ត្រីរាជការ ចំនួន០៣រូបជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន។

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងសមាជិក នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី...

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបញ្ចប់មុខតំណែងសមាជិក នៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី...

ព្រះរាជក្រិត្យ ផ្សេងៗទៀត

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

Cinque Terre

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

អានបន្ត

ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ ១០៣៥, ១០៣៦, ១០៣៧, ១០៣៨,១០៣៩, ១០៤០, ១០៤១, ១០៤៣ ស្តីពីការ ផ្ទេរ និងសមាហរណកម្មការងាររបស់ក្រសួង...

Cinque Terre

ព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ ១០៣៥, ១០៣៦, ១០៣៧, ១០៣៨,១០៣៩, ១០៤០, ១០៤១, ១០៤៣ ស្តីពីការ ផ្ទេរ និងសមាហរណកម្មការងាររបស់ក្រសួង...

អានបន្ត

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលឋានន្តរស័ក្កិ ថ្នាក់ សន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ...

Cinque Terre

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលឋានន្តរស័ក្កិ ថ្នាក់ សន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ...

អានបន្ត

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសព ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បុរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ

Cinque Terre

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសព ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បុរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ

អានបន្ត
ព្រះរាជក្រិត្យ ដែលបានចេញផ្សាយ

Minutes 5th Meeting of the Technical
LAW ON ACCESS TO INFORMATION
កិច្ចប្រជុំលើកទី៥នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែងសេចក្តី ព្រាងច្បាប់ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
Minutes 3rd Meeting of the Technical Working Group for Drafting Law on Access to Information (TWG-A2I)
TERMS OF REFERENCE Access to Information Technical Working Group (A2I TWG)
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ ក្រុមការងារបច្ចេកទេស រៀបចំតាក់តែង សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំ តាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៤
ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ឱ្យក្រសួងព័ត៌មានរៀបចំតាក់ តែង នោះឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការដោយមាន៨ជំពូក និង២៤មាត្រា ...
ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអនុញ្ញាតអោយក្រុមហ៊ុន PowerChina Kunming Engineering...
ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ជួបសំណេះ សំណាល និងចែកអំណោយដល់កុមារពិការ...