វីដេអូអប់រំ ស្តីពីការឈប់ផឹកស្រាដែលផលិតមិនត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអនាគតប្រពន្ធ កូនយើង និងការយកមេតាណុលលាយស្រាបំផ្លាញសុខភាពនិងជីវិតអ្នក


វីដេអូអប់រំ ស្តីពីការឈប់ផឹកស្រាដែលផលិតមិនត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអនាគតប្រពន្ធ កូនយើង និងការយកមេតាណុលលាយស្រាបំផ្លាញសុខភាពនិងជីវិតអ្នក

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514