កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៏របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង ព័ត៌មាន


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ សីហា ២០១៩
ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៏ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រសួង ព័ត៌មាន។