មតិយោបល់

All Comments:
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយPost or Upload ពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឬរបាយការណ៍សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំផង ដោយសារពេលខ្ញុំបាទមិនដឹងទៅទាក់ទងខាងណាទេ ដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងកាសែតជាតិ អន្តរជាតិ វិទ្យុជាតិ អន្តរជាតិ.....មានប៉ុន្មាននៅកម្ពុជា? ដោយក្តីគោរព
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមបញ្ជូលរបាយការណ៍ប្រចាំ/ប្រចាំឆ្នាំ​ឬសន្និបាតរបស់ក្រសួងទៅក្នុងវ៉េបសាយផង។
Name: Reaksa /Email or phone: reaksa123@gmail.com

ខ្ញុំបាទឈ្មោះរក្សា មានចំងល់មួយសូមសួរទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថា បើខ្ញុំបាទមានបំណងចង់បង្កើតវេបសាយព័តមានខ្មែរមួយ និង ចង់ចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងដើម្បីការពា និង រក្សាសិទ្ធិពីការកូពី រឺចំលងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ។ តើខ្ញុំគួររៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះ? និង តើខ្ញុំត្រូវរៀបចំបែបបទ និង ទំនាក់ទំនងខាងណា?ដើម្បីបានព័តមានលម្អិត។ បញ្ជាក់ៈ វេបសាយយើងខ្ញុំមិនចុះផ្សាយព័តមានទាក់ទងនយោបាយ រឿងអាសអាភាស ប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គល ឯកជនទេ? សូមមេត្តាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជួយណែនាំ។ បើខ្ញុំមានការសួរខុលទាស់ត្រង់ណាសូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី អភ័យទោស​សូមអរគុណ
Name: Pin Phon /Email or phone: pin.phonhotnews@gmail.com

I want to exams at ministry of information but I don't know how I buy the form and date open and closed?
Name: Admin /Email or phone:

អាចទំនាក់ទំនង សួរព័ត៌មានស្តីពីការបើកគេហទំព័រ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ សួរអំពីបញ្ហានេះបាន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៧២៤​ ៥១៤ / ០២៣ ៤៣០ ២២៧ ។
Name: ម៉ៅ ភារ័ក្ស /Email or phone: phearakmao@gmail.com

ខ្ញុំបាទចង់ដឹងពីអត្ថន័យពេញលេញនៃLogoដែលតំណាងអោយក្រសួងព័ត៌មាន។
Name: សែន ធាន /Email or phone: theansenppi@gmail.com

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយបង្កើតមាតិកាមួួយទៀតសំរាប់ផ្ទុកឯកសារឬបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឬក៏របាយការណ៍សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទាញយកសំរាប់ធ្វើជាចំនេះដឹងឬទុកជាឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ថាតើកាសែតជាតិ អន្តរជាតិ វិទ្យុជាតិ អន្តរជាតិ ទូរទស្សន៍ជាតិ អន្តរជាតិ មានប៉ុន្មាន ហ្រ្វេកង់អ្វីខ្លះនៅកម្ពុជា? ដោយក្តីគោរព
Name: ពិសិដ្ឋ រតនា /Email or phone: Pisethratana168.inf@gmail.com

សូមគោរព ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃណាបានក្រសួងព័ត៌មានបិទនូវលទ្ធផលការប្រលងកាល ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។
Name: ពិសិដ្ឋ រតនា /Email or phone: Pisethratana168.inf@gmail.com

សូមគោរព ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃណាបានក្រសួងព័ត៌មានបិទនូវលទ្ធផលការប្រលងកាល ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។
Name: Bun Sophea /Email or phone: sophea.bun011@gmail.com

ជម្រាបសួរ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ខ្ញុំបាទមានសំណួរ សុំសួរអំពីលទ្ធផលប្រលងនាថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តើត្រូវប្រកាស ឬបិទផ្សាយនៅថ្ងៃណាដែរ? ដោយក្តីអនុគ្រោះ សុភា
Name: Srednik /Email or phone:belozeroviurii71@gmail.com

Доброго времени суток. Меня зовут Владимир, компания ЗВС. Наша компания предлагает Вам следующие услуги: 1. Привлечение целевого трафика – мы выкупаем трафик по тематике Вашего бизнеса, делаем его арбитраж, и отправляем на Ваш сайт только качественные переходы посетителей из 17 источников. В итоге, увеличиваем Вам приток звонков и, соответственно, клиентов. 2. Лидогенерация – мы проводим рекламные кампании в Интернете, используя свои ресурсы, а Вы получаете контакты заинтересованных в покупке Ваших товаров (услуг), пользователей (лидов). 3. Имиджевая реклама – Эта услуга подходит тем, кто хочет раскрутить свой бренд, свое производство, уникальный товар, или свое имя. С помощью 17 источников рекламы, мы организуем просмотры Вашего уникального торгового предложения тысячами или даже миллионами пользователей Интернета. 4. Управление репутацией в Интернете – Вам надоели неправдивые отзывы от конкурентов о Вашей компании? Вы хотите избавиться от негативной информации о Вас или Вашей компании в Интернете? Тогда эта услуга для Вас! Мы владеем многочисленными способами очистки репутации в Интернете, и знаем как «очистить» Ваше имя в сети. 5. Сайтостроение – мы производим качественные сайты-визитки, сайты-каталоги, корпоративные порталы, Интернет-магазины, посадочные страницы (Landing Page). 6. Глобальное продвижение проектов (+ SEO-продвижение) – многогранное разностороннее продвижение Вашего проекта в сети Интернет. Мы используем уникальные методы продвижения сайтов в Интернете. Вы сможете увидеть результат этой работы уже в первые 6 месяцев. Свои запросы отправляйте только на почту: business199@ukr.net
Name: GeraldcoG /Email or phone:base@base-all.ru

День добрый! Предлагаю http://base-all.ru/ - СКИДКА 85 %! БАЗА ДАННЫХ ВСЕХ ФИРМ РОССИИ И СНГ всего за 3450р !
Name: jonn3 /Email or phone:yyKNAnXQBw

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:vTwrJASlge

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:mABaXFMlXzUbNPeGC

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:WLlnyduGsFlaYsu

comment1,
Name: jonn1 /Email or phone:BBXJgbHPA

comment6,
Name: jonn3 /Email or phone:vnteDooDb

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:YBAmSjhBMyIfusrVVl

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:zAnEzUKC

comment6,
Name: jonn3 /Email or phone:ILoNRVrXhWxPywdvB

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:ugFiujPRl

comment6,
Name: jonn3 /Email or phone:eswCQBEmfAWdRhWD

comment6,
Name: jonn2 /Email or phone:cxcBLQVvaOr

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:wzKvHOWahmFA

comment1,
Name: jonn2 /Email or phone:kdbMZvpuq

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:tVFoPrHmNVmmJlAjMot

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:QwWnbfjfHRZUPh

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:XNjrRvtHQlwdMTGac

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:cBXueZbFQHMM

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:HZdYAhNfvBtzh

comment1,
Name: jonn2 /Email or phone:qfWukKTEwsLIrWuj

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:eCrdVpeaiCqKHv

comment3,
Name: jonn2 /Email or phone:LWoqWjPFRHPYRXnqTDR

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:OXhPeeWSzeT

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:CkyuPRuppc

comment4,
Name: jonn1 /Email or phone:amLbtNKa

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:iqNhzBrluSADfUd

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:gmgeqMDfLqMPg

comment6,
Name: jonn2 /Email or phone:eaUjdkQlln

comment2,
Name: jonn1 /Email or phone:WGTjihUGIEpkk

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:INpDrQHNCMXZ

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:tHreQJiCUBWLwN

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:smPBWmqdHA

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:frOzrMnlJEYTdaegCc

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:tmAZHerfot

comment2,
Name: jonn2 /Email or phone:gYEylCSMyntE

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:gYzQnqEpOOCHVsCEq

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:qJEsOFJsjI

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:GHAxQZayPtTyihIHE

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:SNUZpGvD

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:WcrDeTbNDy

comment1,
Name: jonn2 /Email or phone:hzdRiVSslRYlJGX

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:HClSpNKrCc

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:XRYBJdICCSce

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:UHEExbVbUwqCQa

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:JvwXlSRUrEvNa

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:IVQBmQMmMqd

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:AgFUSgBYDUkh

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:VbYkpGMCW

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:fHkEbIzTQxdO

comment2,
Name: jonn2 /Email or phone:ceejYGBJLbzK

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:GeooJzDpTjd

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:ECwbvfuzX

comment6,
Name: jonn2 /Email or phone:hBMoQLFJtCePyLfBE

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:TsngtMARQUuogYuUtC

comment5,
Name: jonn3 /Email or phone:emlVBPrtJkp

comment6,
Name: jonn3 /Email or phone:rSsHMXanxNx

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:viGfkzNQOVBRt

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:scVsdSFmBwmc

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:wkwesSRfCnDeW

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:BWSmJXjkahECdK

comment3,
Name: jonn2 /Email or phone:XBlHZnJeUL

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:xakhCLSkw

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:zfhramXvVCHxP

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:iozUHiCgLZ

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:lziONymsSF

comment6,
Name: jonn1 /Email or phone:lKYpCnVVwyNdbU

comment2,
Name: jonn2 /Email or phone:KlZBmOpYYnpIncmKqBc

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:nOudjiVjErrhpkyARRG

comment1,
Name: jonn2 /Email or phone:mzrXpsaG

comment4,
Name: jonn2 /Email or phone:vXGNAjcctX

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:JLkCPvFdwPydXWaZSSq

comment1,
Name: jonn2 /Email or phone:BVYwLSnyW

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:qIzxPqxAFBbvEm

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:rwJkQBqVFLsIve

comment4,
Name: jonn2 /Email or phone:GZKpbIXrijynUf

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:wndbTZQgF

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:DOZvlbrJqLtr

comment2,
Name: jonn2 /Email or phone:wzCgFalGiJj

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:DKyhpOQeatt

comment4,
Name: jonn2 /Email or phone:IsQbWIUBwIa

comment3,
Name: jonn2 /Email or phone:FfCOWwvNj

comment6,
Name: jonn3 /Email or phone:kOPiIfjdQHtpU

comment4,
Name: jonn2 /Email or phone:myROfwPKAZcvkyugevN

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:MdTdTyINprwgM

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:YRczPdFpAcGf

comment2,
Name: jonn2 /Email or phone:OZPTWFdvHybtlec

comment4,
Name: jonn1 /Email or phone:usdkyqakurypNo

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:hXUErxzC

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:fcUQIvBAYkMBhq

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:tMiIPcAj

comment6,
Name: jonn2 /Email or phone:vznnTqNIVQJ

comment6,
Name: jonn2 /Email or phone:vtNdBowWwElBd

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:sWMTWaHNJErzKe

comment4,
Name: jonn3 /Email or phone:TWuSyoxrg

comment5,
Name: jonn2 /Email or phone:CvCEwTvLHY

comment3,
Name: jonn3 /Email or phone:aZkokPepcixU

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:LHSkaeESOgDthSI

comment4,
Name: jonn1 /Email or phone:bSRtXVFPTnwfgEBl

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:vlsEzzKuYbGnkKKy

comment5,
Name: jonn1 /Email or phone:nGGxDcdCLpJMUlY

comment3,
Name: jonn2 /Email or phone:FLumJobqQUtBhk

comment3,
Name: jonn1 /Email or phone:NVoGQDFDqvhcaEwGjf

comment1,
Name: jonn3 /Email or phone:mIUHTZoEN

comment2,
Name: jonn3 /Email or phone:RgIXNkHmWw

comment3,
Name: jonn2 /Email or phone:THkkowZccpAAAA

comment3,
Name: Charlesrig /Email or phone:siupapteoto1996@plusgmail.ru

Попробуй свои силы в международном конкурсе красоты и выиграй денежный приз и подарки от спонсоров. Участие в конкурсе красоты бесплатно для всех участников. Зарегистрироваться и принять участие можно на сайте конкурса https://goo.gl/GWLpvv Так же предлагаем широкие рекламные возможности. --------------- Try your hand at international beauty contest and win cash prizes and gifts from sponsors. Participation in the beauty contest is free of charge for all participants. Register and participate in the contest website https://goo.gl/GWLpvv We also offer wide advertising opportunities.
Name: WayneLed /Email or phone:wayneknorm@mail.ru

Предлагаем разместить/удалить негативные отзывы о Вас, Ваших товарах и услугах. Сейчас переде тем как купить товар или заказать услугу -люди сначала читают отзывы. Мы профессионально напишем отзывы о Вашей компании, они дополнительно увеличат Вашу клиентуру и продажи! Также предлагаем видеоотзывы снятые на любительскую камеру! Рассылка по доскам обявлений. В базе 1500+ досок Форумное привлечение клиентов-разместим в активных топиках скрытую рекламу! Переманим клиентов у Ваших конкурентов. У нас низкие цены и большой опыт работы! Если заинтерисовало пишите на logo.fr@mail.ru - обменяемся контактами и обсудим сотрудничество P.S Прошу прощения за рассылку. Если вы не хотите больше получать данные предложения -напишите нам письмо с темой "отписка от рассылки" ит мы удалим Ваш адрес из базы.