មតិយោបល់
All Comments:
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយPost or Upload ពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឬរបាយការណ៍សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំផង ដោយសារពេលខ្ញុំបាទមិនដឹងទៅទាក់ទងខាងណាទេ ដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានទាក់ទងកាសែតជាតិ អន្តរជាតិ វិទ្យុជាតិ អន្តរជាតិ.....មានប៉ុន្មាននៅកម្ពុជា? ដោយក្តីគោរព
Name: ជូ ហេង /Email or phone: heng.chou@yahoo.com

សូមបញ្ជូលរបាយការណ៍ប្រចាំ/ប្រចាំឆ្នាំ​ឬសន្និបាតរបស់ក្រសួងទៅក្នុងវ៉េបសាយផង។
Name: Reaksa /Email or phone: reaksa123@gmail.com

ខ្ញុំបាទឈ្មោះរក្សា មានចំងល់មួយសូមសួរទៅឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថា បើខ្ញុំបាទមានបំណងចង់បង្កើតវេបសាយព័តមានខ្មែរមួយ និង ចង់ចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងដើម្បីការពា និង រក្សាសិទ្ធិពីការកូពី រឺចំលងពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ។ តើខ្ញុំគួររៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះ? និង តើខ្ញុំត្រូវរៀបចំបែបបទ និង ទំនាក់ទំនងខាងណា?ដើម្បីបានព័តមានលម្អិត។ បញ្ជាក់ៈ វេបសាយយើងខ្ញុំមិនចុះផ្សាយព័តមានទាក់ទងនយោបាយ រឿងអាសអាភាស ប៉ះពាល់សិទ្ធិបុគ្គល ឯកជនទេ? សូមមេត្តាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីជួយណែនាំ។ បើខ្ញុំមានការសួរខុលទាស់ត្រង់ណាសូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី អភ័យទោស​សូមអរគុណ
Name: Pin Phon /Email or phone: pin.phonhotnews@gmail.com

I want to exams at ministry of information but I don't know how I buy the form and date open and closed?
Name: Admin /Email or phone:

អាចទំនាក់ទំនង សួរព័ត៌មានស្តីពីការបើកគេហទំព័រ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ សួរអំពីបញ្ហានេះបាន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០២៣​ ៧២៤​ ៥១៤ / ០២៣ ៤៣០ ២២៧ ។
Name: ម៉ៅ ភារ័ក្ស /Email or phone: phearakmao@gmail.com

ខ្ញុំបាទចង់ដឹងពីអត្ថន័យពេញលេញនៃLogoដែលតំណាងអោយក្រសួងព័ត៌មាន។
Name: សែន ធាន /Email or phone: theansenppi@gmail.com

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយបង្កើតមាតិកាមួួយទៀតសំរាប់ផ្ទុកឯកសារឬបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឬក៏របាយការណ៍សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំផ្សេងៗ ដើម្បីឲ្យសាធារណជនទាញយកសំរាប់ធ្វើជាចំនេះដឹងឬទុកជាឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ថាតើកាសែតជាតិ អន្តរជាតិ វិទ្យុជាតិ អន្តរជាតិ ទូរទស្សន៍ជាតិ អន្តរជាតិ មានប៉ុន្មាន ហ្រ្វេកង់អ្វីខ្លះនៅកម្ពុជា? ដោយក្តីគោរព
Name: ពិសិដ្ឋ រតនា /Email or phone: Pisethratana168.inf@gmail.com

សូមគោរព ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃណាបានក្រសួងព័ត៌មានបិទនូវលទ្ធផលការប្រលងកាល ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។
Name: ពិសិដ្ឋ រតនា /Email or phone: Pisethratana168.inf@gmail.com

សូមគោរព ខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃណាបានក្រសួងព័ត៌មានបិទនូវលទ្ធផលការប្រលងកាល ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។
Name: Bun Sophea /Email or phone: sophea.bun011@gmail.com

ជម្រាបសួរ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ខ្ញុំបាទមានសំណួរ សុំសួរអំពីលទ្ធផលប្រលងនាថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ តើត្រូវប្រកាស ឬបិទផ្សាយនៅថ្ងៃណាដែរ? ដោយក្តីអនុគ្រោះ សុភា Name: RichardIdolo /Email or phone: rich42ardsor24@gmail.com

Удалим негативные отзывы о Вас и Ваших товарах и услугах!, разместим положительные! Привлечем клиентов новым эфективным способом и дешевле чем яндекс директ и гугл адвордс.Только целевой трафик и Только для Вашего сайта! Снимем видеотзывы о Ваших товарах и услугах! Прежде чем купить товар или услугу люди читают отзывы! Разошлем инофрмацию по более чем 150 000 доскам объявлений. Если Вас заинтерисовало данное предложение напишите нам logo.fr@mail.ru и мы обсудим всем детали и обменяемся контактами! Если Вы не хотите получать больше письма от нас отправьте нам письмо с темой "Отписаться от рассылки" и мы больше Вас не побеспоким!
Name: CharlesTap /Email or phone: thuni@chat.ru

Только честное продвижение ваших сайтов Почему именно продвижение сайта (SEO)? Недорогие целевые посетители (SEO гораздо дешевле и эффективнее чем контекстная и баннерная реклама). Посетитель уже ищет ваш товар или услугу, а ему просто показывается ваш раскрученный сайт (в отличие от других видов рекламы, которые навязчиво предлагают что-то , что сейчас может быть не интересно человеку). Постоянный рост трафика без необходимости повышать расходы ежемесячно (вы платите ежемесячно одну и ту же сумму, но посетителей с каждым месяцем становится всё больше). Узнаваемость вашего бренда в интернете. Мы обязательно продвинем вашего сайт в ТОПЫ поисковых систем. Что вы получите от продвижения вашего сайта? Рост продаж. Увеличение количества звонков. Рост заявок с сайта. Увеличение целевых посетителей. Увеличение заинтересованных посетителей, которые сохранят ваш сайт в закладки и в будущем вернутся на него уже для заказа услуги или товара. Связаться с нами можно через ICQ 602099066 или через форму обратной связи на сайте http://progoni-xrumer.ru/ Всегда рады ответить на все Ваши вопросы.
Name: CharlesoiTap /Email or phone: ras1972-66@rambler.ru

Супер предложеиние! Выведем ваш сайт в топ. Почему именно продвижение сайта (SEO)? Недорогие целевые посетители (SEO гораздо дешевле и эффективнее чем контекстная и баннерная реклама). Посетитель уже ищет ваш товар или услугу, а ему просто показывается ваш раскрученный сайт (в отличие от других видов рекламы, которые навязчиво предлагают что-то , что сейчас может быть не интересно человеку). Постоянный рост трафика без необходимости повышать расходы ежемесячно (вы платите ежемесячно одну и ту же сумму, но посетителей с каждым месяцем становится всё больше). Узнаваемость вашего бренда в интернете. Мы обязательно продвинем вашего сайт в ТОПЫ поисковых систем. Что вы получите от продвижения вашего сайта? Рост продаж. Увеличение количества звонков. Рост заявок с сайта. Увеличение целевых посетителей. Увеличение заинтересованных посетителей, которые сохранят ваш сайт в закладки и в будущем вернутся на него уже для заказа услуги или товара. Также предлагаем рассылку вашей рекламы товаров и услугу. Связаться с нами можно через ICQ 602099066 или через форму обратной связи на сайте http://progoni-xrumer.ru/ Всегда рады ответить на все Ваши вопросы.
Name: Davidtam /Email or phone: davidfiect@gmail.com

Привлечение посетителей(покупателей ,клиентов) методом Паук Что это такое? Рассылка вашего рекламного предложения по Вашей целевой аудитории. Суть работы такая к примеру Вам нужен поток клиентов определенной направленности. Вы знаете сайты форумы блоги где активно общаются Ваши клиенты. Мы анализируем их и дополнительно к вашему списку сайтов собираем свои специальным софтом. Потом со всех этих сайтов мы отфильровываем активные топики, вместе с Вами продумываем сообщение в котором будет скрытая реклама и рассылаем по всем активным топикам. На одном активном сайте .блоге или форуме может быть более 1000 активных топиков. там общаются живые люди .Если составить грамотный текст со скрытой рекламой то будет хороший приток клиентуры! Что касается расценок это от 1000 рублей и Выше-зависит от объема! Если Вам интересно данное предложение напишите нам robo.d@yandex.ru и мы обсудим всем детали и обменяемся контактами! Если Вы не хотите получать больше письма от нас отправьте нам письмо с темой "Отписаться от рассылки" и мы больше Вас не побеспоким!
Name: Davidtam /Email or phone: davidfiect@gmail.com

Отзывы , видеоотзывы о Вашей компании. Привлечение посетителей(покупателей ,клиентов) Любой человек прежде чем купить товар или заказть услугу читает отзывы и только после этого принимат решение -покупать товар или воспользоваться услугой. Мы умеем делать качественные Отзывы и Видеоотзывы - привлекайте больше клиентов -увличвайте продажи товаров и услуг! У нас низкие цены,быстрые сроки! Если Вам интересно данное предложение напишите нам robo.d@yandex.ru и мы обсудим всем детали и обменяемся контактами! Если Вы не хотите получать больше письма от нас отправьте нам письмо с темой "Отписаться от рассылки" и мы больше Вас не побеспоким!
Name: Davidtam /Email or phone: davidfiect@gmail.com

Отзывы , видеоотзывы о Вашей компании. Привлечение посетителей(покупателей ,клиентов) Любой человек прежде чем купить товар или заказть услугу читает отзывы и только после этого принимат решение -покупать товар или воспользоваться услугой. Мы умеем делать качественные Отзывы и Видеоотзывы - привлекайте больше клиентов -увличвайте продажи товаров и услуг! У нас низкие цены,быстрые сроки! Если Вам интересно данное предложение напишите нам robo.d@yandex.ru и мы обсудим всем детали и обменяемся контактами! Если Вы не хотите получать больше письма от нас отправьте нам письмо с темой "Отписаться от рассылки" и мы больше Вас не побеспоким!
Name: Seoman /Email or phone: deannsimon78@gmail.com

Здравствуйте. Хотите поднять ТИЦ и трафик своему сайту? Предлагаю вам услугу прогона по профилям. Подробности: http://seomaniya.com/ Писать только по контактам указанным на сайте.