ជីវប្រវត្តិសង្ខេបនាម និង គោត្តនាម :         ខៀវ កាញារីទ្ធ
   
ជាអក្សរឡាតំាង :        KHIEU KANHARITH
   
មុខងារបច្ចុប្បន្ន :       ជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងជា សមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្រ្ត   នយោបាយនៃទីក្រុងញូយ៉ក
          សហរដ្ឋអាមេរិច។
         
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ កំណើត :       ថៃ្ងទី ១៣ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៥១
         
ទីកន្លែងកំណើត :       សង្កាត់លេខ ២ ក្រុងភ្នំពេញ

ភរិយាឈ្មោះ : ទេព រង្ស៊ី
   
មុខរបរ : ជា ឱសថការីនៅមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត ភ្នំពេញ
   
បុត្រីឈ្មោះ : ខៀវ ទេពសត្យា
   
មុខរបរ : ជា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង គមនាគមន៍ នៃក្រសួងព័ត៌មាន
   
បីតានាម : ខៀវ ថន
   
មុខរបរ : ជា អតីតមន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករ ‹មរណៈភាព›
   
មាតានាម : ជា អតីតមន្រ្តីគយនិងរដ្ឋាករ ‹មរណៈភាព›
   
ស្ថានភាពគ្រួសារ : មានបងប្អូនទាំងអស់ប្រាំបួននាក់ រូបខ្ញុំជាកូនទីពីរ