ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី មរណភាពរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ីត រីចច្នឺ (Prof. Dr. Beat Richner)ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨


ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី មរណភាពរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ីត រីចច្នឺ (Prof. Dr. Beat Richner)ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា កាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ (ពេលវេលានៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅប្រទេសស្វីស)ក្នុងជន្មាយុ ៧១ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ។ (ចំណងជើងក្នុង ស្ថាប័នសាធារណៈ)