សេចក្តីបំភ្លឺ ចំពោះការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD


សេចក្តីបំភ្លឺ ចំពោះការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VODរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514