សេចក្តីជូនដំណឹងស្ពីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចជោនាយករដ្ឋមន្តី្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលើកទី៣ដែលនិងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសុក្រ ៦កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរិទ្ធស័ក ព.ស២៥៦២ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ខែមករាឆ្នាំ២០១៩នៅមជ្ឍមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៌កោះពេជ្រ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្ពីពីការចុះឈ្មោះចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចជោនាយករដ្ឋមន្តី្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលើកទី៣ដែលនិងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសុក្រ ៦កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរិទ្ធស័ក ព.ស២៥៦២ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ខែមករាឆ្នាំ២០១៩នៅមជ្ឍមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៌កោះពេជ្រ