សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីបួងសួងរំលឹងគុណបុព្វបុរសខ្មែរ និងការអបអរសាទរការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក​ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ។


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីបួងសួងរំលឹងគុណបុព្វបុរសខ្មែរ និងការអបអរសាទរការបញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក​ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូណេស្កូ។