សន្និសិតសារព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយនូវការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ខសន្យា


នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានធ្វើសន្និសិតសារព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយនូវការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ខសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយក្រសួង។នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានធ្វើសន្និសិតសារព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយនូវការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពទៅតាមកិច្ខសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយក្រសួង។

Posted by Ministry of Information on Thursday, August 24, 2017

នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បា...

Posted by Ministry of Information on Thursday, August 24, 2017

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514