សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិកចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០១៧រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514