កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង ក្រសួងព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក(APIWSA)


កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអំពីគ្រឿងស្រឹវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា រវាង ក្រសួងព័ត៌មាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក(APIWSA)។ជាភាសារខ្មែរ


ជាភាសារអង់គ្លេស


រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514