ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាព រវាងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រុមកីឡាករយុវជនស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧


រូបភាពការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាព រវាងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រុមកីឡាករយុវជនស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514