ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តន៍ជនក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តន៍ជនក្រសួងព័ត៌មាន នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
កិច្ចសម្ភាសរបស់ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិវត្តន៍ជនក្រសួងព័ត៌មានរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ក្រសួងព័ត៌មាន
អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514