ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក LING LI


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក LING LI អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរទ្វីបសារគមនាគន៍នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងបើកសម្ពោធការចាក់ផ្សាយកម្មវិធី USilK រវាងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរទី្វបសារគមនាគមន៍ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ ។